Tidsbestemt medlemskap, minimum èn måned, betales i resepsjonen. Vi tar kun kort.

For løpende medlemskap benyttes avtalegiro – de to første månedene betales i resepsjonen. Trekket går den 15. hver måned.

Tidsbestemt medlemskap er bindende ut perioden det er betalt for.

Det er ingen binding på løpende medlemskap utover èn måned oppsigelse.

Tidsbestemt medlemskap kan ikke fryses.

Løpende medlemskap kan fryses i inntil to måneder per år. Kun hele måneder kan fryses og frys meldes fra om via E-post før den 1. i måneden frys er ønsket.

For løpende medlemskap er oppsigelsestiden èn måned. 

Oppsigelse meldes fra om via E-post, det holder ikke å kun avslutte avtalegirotrekk.

Alle medlemmer får nøkkelkort med kode som de kan låse seg inn med i sentrenes åpningstider.

Første nøkkelkort er gratis, men om man mister det, koster et nytt kr. 100.